Koers

CVO ’t Gooi biedt al decennia lang onderwijs van uitstekende kwaliteit. Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren rusten. Integendeel, de wereld van vandaag ziet er echt heel anders uit dan de wereld van gisteren. De leerlingen die vandaag de dag in het voortgezet onderwijs rondlopen, hebben heel andere behoeften dan de leerlingen die er gisteren rondliepen. Dat onderkennen wij en daar passen wij ons beleid op aan.

Onze koers voor de komende jaren is erop gericht om onderwijs te verzorgen dat spannender is, dat leuker is, meer onderzoekend en meer toekomstgericht. Met als doel minimaal even goede onderwijsresultaten maar tegelijk meer plezier beleven aan het leren en werken. We hebben in 2021 een transitie gemaakt naar drie kwalitatief goede scholen met lonkende perspectieven: Comenius College, Lucent College en Hilfertsheem College. In 2021 zijn College de Opmaat en De Savornin Lohman opgehouden te bestaan en opgegaan in Lucent College.

Kernpunten

Kernpunten van onze onderwijsontwikkeling zijn de beweging naar meer leerling gestuurd onderwijs en onderwijs dat meer gericht is op motivatie en eigenaarschap van leerlingen. Onze scholen realiseren dit met een scala aan eigen initiatieven, zoals het werken met authentieke lesstof en -opdrachten, flex- of keuzeroosters, aantrekkelijk burgerschapsontwikkeling en programma’s voor kansrijke talentontwikkeling. We gaan in 2021 en 2022 passende programma’s uitvoeren om op elke school achterstanden als gevolg van COVID te herstellen. CVO ’t Gooi streeft op elke school naar onderwijs dat gekwalificeerd kan worden als goed. De kwaliteit voldoet minimaal aan het vigerende Inspectiekader.

CVO ’t Gooi

CVO ’t Gooi werkt in de hele organisatie aan een leercultuur van zelfonderzoek en zelfevaluatie. Dat wil zeggen dat docenten bij ons vanuit zelfevaluatie aan professionele ontwikkeling werken. Het HR beleid van CVO ’t Gooi is gestoeld op employee engagement, vakmanschap, talentontwikkeling en strategische personeelsplanning. CVO ’t Gooi werkt in de regio samen met alle andere schoolbesturen aan beter onderwijs. Een bijzondere relatie in het primair onderwijs is er met Proceon. Met Proceon beogen we het primaire en voortgezet onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten.

Qua ICT zorgen we voor een vooruitstrevend integraal applicatielandschap met een rijke en soepel werkende leeromgeving die docenten ondersteunt met creatieve en flexibele lessen. CVO ’t Gooi is tegelijk druk bezig de gebouwen aan te passen naar aantrekkelijker plekken waar leren, werken en ontspannen meer met elkaar verweven zijn en gevarieerd vorm krijgen. We verduurzamen de faciliteiten waar mogelijk.

U kunt hier het volledige koersplan 2021-2025 lezen.