Eerste conferentie 11 december 2018

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is CVO ’t Gooi een eigen academie gestart.
Op 11 December was een kick-off middels een CVO-brede conferentie waar het samen leren en ontwikkelen centraal stond.

Ook worden er zoveel mogelijk in-company cursussen en workshops georganiseerd rond thema’s die aansluiten bij onze school- en onderwijsontwikkeling. Onder meer op het gebied van didactisch coachen, gebruik van ICT bij het onderwijs (digitaal platform), arrangeren van leermiddelen, PBS (positive behaviour support). Waar mogelijk doen we dat CVO-breed en/of in samenwerking met partners uit de nabije regio.

Professionals blijven zich ontwikkelen
We geloven sterk in professionals die zich in een functioneel netwerk bewegen en bewust bezig zijn met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en zo zelf verder komen en al doende de school verder brengen.