De stichting draagt de naam:
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi.

De verkorte naam is Stichting CVO 't Gooi en CVO 't Gooi.

Zij is opgericht voor onbepaalde tijd en statutair gevestigd te gemeente Hilversum.

Als grondslag van de stichting geldt de boodschap van het evangelie:
de christelijke traditie die staat voor rechtvaardigheid , respect, gelijkwaardigheid, rentmeesterschap, geloof, hoop en liefde.


Lees hier de statuten van de Stichting.