CVO 't Gooi bestuurt drie scholen in het voortgezet onderwijs.
Het bestuur is integraal verantwoordelijk en wordt ondersteund door het servicebureau.
De Raad van Toezicht houdt toezicht en treedt op als 'sparring partner' van de directeur-bestuurder. 
De MR adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden. Op elke vestiging is een deelraad MR aanwezig die de school adviseert over het beleid. De deelraad heeft op een aantal terreinen instemmings-of adviesbevoegdheden.

Organogram: