Invloed van MR
Ouders, leerlingen, docenten en niet-onderwijzend personeel kunnen via de medezeggenschapsraad, kort gezegd de MR, veel invloed uitoefenen op het beleid. Dit kan zowel op het niveau van de school via de deel-MR of schoolraad als op het niveau van CVO 't Gooi als geheel via de CVO-MR. De MR heeft de bevoegdheid alle schoolzaken te bespreken en gebruik te maken van zijn advies- en instemmingsrecht.

Samenstelling van MR
De CVO-MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle vestigingen van CVO 't Gooi. De raad telt in totaal 16 leden. Dit zijn vertegenwoordigers van onderwijsondersteunend personeel, docenten, ouders en leerlingen. Elk van die geledingen heeft regelmatig contact met de achterban. Onderwerpen die in de MR aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de schoolbegroting, het jaarverslag, huisvesting, onderwijskundige ontwikkelingen en personeelsbeleid.

Postadres:

Postbus 153
1200 AD Hilversum

De leden van de medezeggenschapsraad CVO 't Gooi zijn:

Namens het personeel (PMR)
Comenius College
vacature

Jan Willem Biekart

Lucent College
Elsemiek Zweistra
Nanette Okken

Hilfertsheem College
Tamara van Schaik
vacature

OOP (onderwijs ondersteunend personeel)
vacature

Namens de ouders
vacature  - Comenius College
Lieke van Fastenhout - Lucent College
Peter Fischer - Hilfertsheem College

Namens de leerlingen
Pieter Kroeze -  Comenius College
Diego Juan de Beere - Lucent College
Dalila Kalluti - Lucent College
vacature  - Hilfertsheem College

Namens het bestuur:
de heer D. (Dennis) Roobeek, directeur-bestuurder

De MR vergadert 5x per schooljaar op wisselende locaties, voorafgegaan door een vergadering van de PMR waarin personeelsleden zitting hebben.

Contact loopt via het servicebureau:
Bisonlaan 1
1217 GH Hilversum
035 6216517

Ambtelijk secretaris
mevrouw B. (Bianca) Kroon  
E b.kroon@cvogooi.nl