Missie

Wij stellen ons ten doel dat de leerlingen op onze scholen datgene leren wat hen helpt bij het opgroeien tot volwassenen die een waardevolle bijdrage aan de samenleving willen en kunnen leveren. Wij doen dat door hen – vanuit de christelijke grondslag - te inspireren en stimuleren om kennis en inzicht te verwerven over zichzelf en de wereld om hen heen en hun kwaliteiten te ontwikkelen. Leerlingen verschillen en daarom hebben onze scholen elk een eigen sfeer, onderscheidend onderwijsconcept en -aanbod, waarin leerlingen zich welkom, veilig en uitgedaagd voelen. 

Visie  
Binnen CVO ’t Gooi staat de ontwikkeling en het leren van leerlingen centraal. Wij verbinden de leer- en ontwikkelbehoeften van elke individuele leerling met de eisen die gesteld worden door de maatschappij. Wij streven naar een optimale mix van gezamenlijke en individuele leerervaringen, gekenmerkt door levensecht leren en reflectie. Door middel van onderzoek ontwikkelen wij expertise ten aanzien van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Op basis hiervan evalueren en optimaliseren we voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs. Leerlingen, medewerkers en ouders hebben een eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op wederzijds respect en onderling vertrouwen. Wij streven naar doorlopende leer- en ontwikkellijnen tussen het basisonderwijs, het onderwijs op onze scholen en het vervolgonderwijs, met name op didactisch gebied, en hebben oog voor inspirerende vernieuwingen. Door de optimale aansluiting binnen de onderwijsloopbaan van leerlingen en door intensieve begeleiding en ondersteuning tijdens de onderwijsperiode op onze scholen is de tussentijdse uitstroom en uitval van leerlingen minimaal. De leerlingen die op een school van CVO ’t Gooi zijn opgeleid, zijn succesvol in het vervolgonderwijs en/of op de arbeidsmarkt.