De organisatie kent een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (het zogenaamde two-tiermodel).

De directeur-bestuurder is belast met het bestuur van CVO 't Gooi als geheel.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen CVO 't Gooi. Daarnaast geeft zij de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies.
Het servicebureau ondersteunt de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de schooldirecties.
De schooldirecties zijn verantwoordelijk voor hun scholen.

Directeur-bestuurder
de heer D. (Dennis) Roobeek 
E d.roobeek@cvogooi.nl

Management assistent
mevrouw B.J.L. (Bianca) Kroon 
b.kroon@cvogooi.nl

Servicebureau
T 035 621 65 17
E
sb@cvogooi.nl

De vestigingen hebben elk een eigen directie 

Comenius College

Rector
de heer R. (Robert) van der Sijde
T
035 621 57 51
E
r.vandersijde@comeniusnet.nl

Assistent directie

mevrouw K. (Karin) Heere
E k.heere@comeniusnet.nl

Lucent College

Vestigingsdirecteur
de heer C.A. (Cors) Westerdijk MEM
035 624 02 61
c.westerdijk@lucentcollege.nl

Hilfertsheem College
T
 06-27476713
 
Vestigingsdirecteur
mevrouw G. (Gerdine) Jongeneel
T 035 624 02 61
E
g.jongeneel@cvogooi.nl