De organisatie kent een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (het zogenaamde two-tiermodel).

De directeur-bestuurder is belast met het bestuur van CVO 't Gooi als geheel.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen CVO 't Gooi. Daarnaast geeft zij de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies.
Het servicebureau ondersteunt de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de schooldirecties.
De schooldirecties zijn verantwoordelijk voor hun scholen.

Directeur-bestuurder CVO 't Gooi
de heer drs. A.I.P.J. (Nol) van Beurden MEM

Management assistent
mevrouw B.J.L. (Bianca) Kroon

Servicebureau
T
035 621 65 17
E
cb@cvogooi.nl

Manager financiën & control
de heer drs. M. (Michel) Matton

Manager personeel & organisatie
mevrouw L. (Lucienne) Stavenuiter a.i.

Informatiemanager
de heer R. (Robert) Zondervan

Communicatie
mevrouw M.T. (Mascha) AlbertsRaad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht zijn:

Mevrouw M. Verkuijlen - voorzitter

Mevrouw L. Ratelband-Freutel - vice-voorzitter

De heer R. Boom, lid namens MR

De heer A.C. Korevaar

De heer D. ter Kuile

Ambtelijk secretaris:
mevrouw B.J.L. Kroon


De vestigingen hebben elk een eigen directie of schoolleiding.

Comenius College

Rector
de heer drs. J.G. (Johan) Veenstra
T
035 621 57 51
E
j.veenstra@comeniusnet.nl

Conrector onderwijs
mevrouw F.A. (Floor) Tiesing
T 035 621 57 51
E
f.tiesing@comeniusnet.nl

Conrector a.i.
de heer O. (Onno) van Helden
T 035 621 57 51
E
o.vanhelden@comeniusnet.nl


De Savornin Lohman

Vestigingsdirecteur
de heer C.A. (Cors) Westerdijk MEM
T
035 624 02 61
E
c.westerdijk@savorninlohman.nl


Hilfertsheem College

Vestigingsdirecteur
de heer S. (Serge) Steenman - Logtenberg
T
035 683 15 57
E
s.steenman@cvogooi.nl

Adjunct-directeur
mevrouw M.T.W. (Marie-Trees) Meereboer
T
035 683 15 57
E
m.meereboer@hilfertsheem.nl


College de Opmaat

Vestigingsdirecteur
de heer S. (Serge) Steenman - Logtenberg
T
035 69 501 72
E
s.steenman@cvogooi.nl

Adjunct-directeur
mevrouw M.T.W. (Marie-Trees) Meereboer
T
035 69 501 72
E
m.meereboer@hilfertsheem.nl