Organisatie

De organisatie kent een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

De directeur-bestuurder is belast met het bestuur van CVO 't Gooi als geheel.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen CVO 't Gooi. Daarnaast geeft zij de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies.
Het servicebureau ondersteunt de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de schooldirecties.
De schooldirecties zijn verantwoordelijk voor hun scholen.

Directeur-bestuurder CVO 't Gooi
de heer drs. A.I.P.J. (Nol) van Beurden MEM

Servicebureau
T 035  621 65 17
E cb@cvogooi.nl

Manager financiën & control
de heer drs. M. (Michel) Matton

Manager personeel & organisatie
mevrouw L. (Lucienne) Stavenuiter a.i.

Informatiemanager
de heer R. (Robert) Zondervan

Communicatie
mevrouw M.T. (Mascha) Alberts

Management assistent
mevrouw B.J.L. (Bianca) Kroon


Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

Mevrouw M. Verkuijlen -  voorzitter

Mevrouw L. Ratelband-Freutel - vice-voorzitter

De heer R. Boom, lid namens MR

De heer A.C. Korevaar

De heer D. ter Kuile

Ambtelijk secretaris: mevrouw B.J.L. Kroon


De vestigingen hebben elk een eigen directie of schoolleiding.

Comenius College

Rector
de heer drs. J.G. (Johan) Veenstra
T 035 621 57 51
E j.veenstra@comeniusnet.nl

Conrector onderwijs
mevrouw F.A. (Floor) Tiesing
E f.tiesing@comeniusnet.nl

Conrector a.i.
de heer O. (Onno) van Helden
E o.vanhelden@comeniusnet.nl


De Savornin Lohman

Vestigingsdirecteur
de heer C.A. (Cors) Westerdijk MEM
T 035 624 02 61
E
c.westerdijk@savorninlohman.nl


Hilfertsheem College 

Vestigingsdirecteur
de heer S. (Serge) Steenman - Logtenberg
T 035 683 15 57
E s.steenman@cvogooi.nl

Adjunct-directeur
mevrouw M.T.W. (Marie-Trees) Meereboer
T 035 683 15 57
E m.meereboer@hilfertsheem.nlCollege de Opmaat

Vestigingsdirecteur
de heer S. (Serge) Steenman - Logtenberg
035 69 501 72
E s.steenman@cvogooi.nl

Adjunct-directeur
mevrouw M.T.W. (Marie-Trees) Meereboer
T 035 69 501 72
E m.meereboer@hilfertsheem.nl