Wat is LOOT?

LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport.

Vanaf april 2011 is de term 'LOOT-school' vervangen door
'Topsport Talentschool'.

Het belangrijkste doel is sporters met talent alle kansen en mogelijkheden geven hun talenten verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het ook zaak dat die talentvolle sporters een schooldiploma halen op een zo hoog mogelijk niveau. De combinatie van die twee dingen: dáár gaat het de Topsport Talentscholen om.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie over de organisatie op de website van Stichting LOOT.