Wanneer kom je in aanmerking voor een LOOT-status?

Vanaf 1 maart 2010 geldt het nieuwe statustoekenningssysteem van NOC*NSF. De toekenning van de LOOT-status is hiermee gekoppeld aan de talentendatabase van NOC*NSF.

De database van NOC*NSF wordt gevuld door de sportbonden. Zij leveren de namen van hun talenten aan bij NOC*NSF.
Als je van jouw sportbond de status van [B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT] Internationaal Talent hebt gekregen, dan kom je in aanmerking voor de LOOT-faciliteiten.