Passend onderwijs

CVO ’t Gooi geeft op alle vier haar scholen vorm aan Passend Onderwijs binnen het kader van het ondersteuningsplan van Qinas, het samenwerkingsverband  in  het Gooi. Het samenwerkingsverband hanteert een zogenaamd scholenmodel. Dit betekent dat besturen en directies primair zelf de leergerichte ondersteuning op hun scholen vorm geven, nadrukkelijk te onderscheiden van jeugdzorg, waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

Meer dan alleen de basis
De scholen van CVO ’t Gooi bieden allemaal extra ondersteuning ten opzichte van de basisondersteuning die Qinas vraagt. Details daarover vindt u op de sites van de scholen zelf.
Gemeenschappelijke noemer is dat wij eraan hechten dat al onze leerlingen verder komen. Dat het uiterste uit hun mogelijkheden gehaald wordt. We gaan daarin ver, voor alle leerniveau’s.

Kom Verder
Onze leus: “kom verder” is vooral ook een uitnodiging aan alle leerlingen die hun talenten echt willen ontwikkelen en daar maatwerk op willen. Of leerlingen die het om de een of andere reden lastiger hebben. Kom verder, kom binnen op een van onze scholen en ervaar het zelf.