Bestuurswisseling

Geplaatst op 18-07-2019
In de afgelopen periode heeft de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi (CVO ’t Gooi) gesprekken gevoerd met de heer Van Beurden, directeur-bestuurder van de Stichting. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat met wederzijdse instemming is besloten dat de heer Van Beurden zijn loopbaan elders zal gaan voortzetten. Wij wensen hem voor de toekomst alle goeds. 

In afwachting van de werving en benoeming van een definitieve opvolger heeft de Raad van Toezicht de heer H.A.T.G. (Hans) Freitag tot directeur-bestuurder ad interim benoemd. De heer Freitag heeft ruime ervaring in een dergelijke functie en zal na de zomervakantie starten. 

Wij zeggen oud-bestuurder S.J. (Sytze) Haenen, die de werkzaamheden van de heer Van Beurden tot de zomervakantie heeft waargenomen, hartelijk dank voor zijn bewezen diensten. 

Namens de Raad van Toezicht,


Mevrouw drs. M.E. Verkuijlen MA,
voorzitter.