Leerlingenstatuut
Het woord ‘statuut’ klinkt nogal deftig.
Letterlijk betekent het ‘dat wat is vastgelegd’.

Voor leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en dat zij weten wat ze van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten.

Voor de school en de leraren is het goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden. En ook dat zij weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden.

Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn, maar dat ze zijn vastgesteld.

Vandaar het leerlingenstatuut:
• voor de duidelijkheid over wat kan en mag
• voor een goede verhouding tussen leerlingen en leraren
• voor goed onderwijs in de school

Leerlingenstatuut

Vastgesteld: augustus 1997
Geactualiseerd: augustus 2014
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV