Klassen

Uitleg klassen in de onderbouw

Leerjaar 1

Kansklas 
 • Onze huidige 1W klas.
 • Plaatsingscriteria: IQ 75-80, basisschooladvies PRO/LWOO
 • Niveau van de leerling tussen praktijkonderwijs en vmbo-basis
 • Er zal - na een voorzichtige start, met name voor wiskunde - lesgegeven worden op basisniveau
 • Doel is de leerlingen te brengen 'op niveau' van basisklas leerjaar 2.
Basisklas
 • Onze huidige 'LWOO' klassen
 • Plaatsingscriteria: IQ 80-90, leerachterstanden tussen 1,5 en 3 jaar op twee of meer kennisgebieden* en een LWOO-indicatie (LWOO-advies)
 • aan met dus aanzienlijke leerachterstanden
 • Leerlingen met meer in hun mars kunnen dus gaande het schooljaar één of meer vakken 'op niveau' gaan doen. Voor een enkeling is er hierdoor plaatsing in kaderklas 2 mogelijk.
KGT-klas
 • Onze huidige vmbo-klas
 • Plaatsingscriteria IQ >95
 • Niveau van de leerling: alles boven basis. Let op: daarmee is het niveau dat hen aangeboden gaat worden niet meer het aloude 'vmbo-niveau' zoals nu voor de klassen 1A en 1B (evt. klas 1K) geldt.

Leerjaar 2

Basisklas
 • Niveau op basis-vmbo
Kaderklas
 • Tweede klas die bedoeld is om de schakelleerlingen uit de basis- en schakelklas op te vangen en de leerlingen uit  de KGT-klas 1 die niet over GT-niveau beschikken
KGT-klas
 • Vmbo klas die op KGT niveau werkt er waarvan verwacht wordt dat leerlingen minstens op kaderniveau doorstromen en zelfs naar de TOP klas.

 NB:

alle genoemde klassen zijn op papier gewenst, maar kunnen in de praktijk niet formeerbaar blijken te zijn vanwege onvoldoende aanmelding van leerlingen uit die categorie.

 

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV