Techniek - PWI en PIE

Profiel Bouwen, Wonen en Interieur
Profiel Produceren, Installeren en Energie

De profielen BWI of PIE kennen twee leerwegen: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Van augustus 2016 moet iedere leerling een profiel kiezen. Iedere profiel bestaat uit een kerndeel, vier profielmodulen en vier keuzevakken.

Kerndeel

Het kerndeel bevat drie delen: algemene kennis en vaardigheden zoals bijvoorbeeld plannen en organiseren maar ook bijvoorbeeld samenwerken. Daarnaast ook professionele kennis en vaardigheden zoals een tekening/ontwerp maken, de werking van installaties uitleggen en demonstreren. Het laatste onderdeel is je oriëntatie op je toekomstige opleiding en beroep. We noemen dit loopbaanleren. Het kerndeel wordt altijd in combinatie met een profielmodule en keuzevakken aangeboden

Profielmodulen

Je moet vier profielmodulen volgen. BWI bestaat uit: Bouwproces en bouwvoorbereiding, Bouwen vanaf de fundering, Hout- en meubelverbindingen, Design en decoratie. PIE bestaat uit: Ontwerpen en maken, Bewerken en verbinden van materialen, Besturen en automatiseren en Installeren en monteren. De vier modulen worden afgesloten met een centraal examen.

Keuzevakken

Alle leerlingen verschillen. Sommige leerlingen willen zo breed mogelijk worden opgeleid, andere leerlingen willen zich meer verdiepen. Sommige leerlingen twijfelen nog tussen twee sectoren en vinden het lastig om te kiezen. Gelukkig kun je in het examenprogramma nog keuzes maken. Je moet binnen of buiten je sector (moet school wel toestaan) vier keuzedelen kiezen. Sommige keuzevakken zijn verdiepend, bijvoorbeeld booglassen, andere keuzevakken zijn meer verbredend, bijvoorbeeld interieurontwerp en design. Ook is het mogelijk dat leerlingen een keuzevak uit een heel ander profiel gaan volgen.
De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen.

Wat kun je met een vmbo-opleiding BWI en PIE?

Als je bij ons het diploma haalt kun je altijd verder leren in het MBO, niveau 1 t/m 4. Dit is afhankelijk van de leerweg die je hebt gevolgd. Je kunt op het MBO kiezen uit veel verschillende technische opleidingen, bijvoorbeeld automonteur, loodgieter, ICT-medewerker, geluidstechnicus of medewerker mediatechniek. Als jij je gespecialiseerd hebt, bijvoorbeeld in de bouwtechniek, dan heb je diverse mogelijkheden (metselaar, timmerman, opzichter, meubelmaker, uitvoerder).
Ligt je specialisme meer op het gebied van PIE dan kun je kiezen voor: ontwerper, installateur, elektronicus, onderhoudsmonteur en nog veel meer.Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands 
  • Engels
  • maatschappijleer 1
  • CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)
  • bewegingsonderwijs
  • rekenen
Sectorvakken
  • natuur-/scheikunde
  • wiskunde
Andere examenvakken
  • beroepsgericht vak
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV