Rekenen
De laatste jaren wordt door de overheid meer belang gehecht aan rekenonderwijs en wil men dat iedere leerling voldoende in staat is om met allerlei praktische rekensituaties goed om te gaan, om in zich in de maatschappij goed te kunnen redden.

De leerlingen gaan voor rekenen aan de slag door in eigen tempo te werken met het rekenprogramma 'Got-it'.
Het programma test steeds wat de leerlingen al kunnen en hiaten in hun kennis en kunnen, en worden vervolgens bijgewerkt.

In leerjaar 1 en 2 wordt er gewerkt op niveau 1F, in leerjaar 3 en 4 op niveau 2F. Voor de goede rekenaars is het ook mogelijk op 3F-niveau te werken.

Het programma biedt veel oefenmateriaal in de vier verschillende domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden. We moedigen de leerlingen aan hier thuis ook aan te werken. Ouders kunnen dit stimuleren. Het programma is via Magister voor iedere leerling beschikbaar.


De rekentoets VO 2015 in 10 vragen.
(zodra de versie voor 2016 beschikbaar is, wordt deze op onze website geplaatst)

Het rekenexamen 2015-2016 (zie hieronder)
Het rekenexamen

Het rekenexamen

Er is veel te doen geweest over rekenen en het rekenexamen.Wij willen hier helder aangeven hoe het er nu voor staat.

In het schooljaar 2015-2016 telt het rekenexamen nog niet mee voor zakken of slagen voor het eindexamen.
Wel wordt door alle leerlingen in de vierde klas VMBO dit rekenexamen gemaakt en wordt het cijfer vermeld [op de examencijferlijst (Kader en TL) / in een bijlage bij de examencijferlijst (basis)]

Het is dus wel degelijk van belang dat er goede resultaten worden behaald. Of het cijfer volgend jaar wel of niet mee zal tellen voor het eindexamen is nog niet bekend, dat hangt af van de landelijke resultaten.

Over de totstandkoming van de rekentoets kunt u in bijgaand filmpje meer te weten komen.

Voorlichtingsfilm totstandkoming

Hoe vaak mag je het rekenexamen doen?

In leerjaar 4 hebben alle leerlingen drie kansen om het rekenexamen met een goed cijfer af te sluiten. In leerjaar 3 is er ook al een mogelijkheid om dit examen te maken.

Welk niveau?

In principe maken alle VMBO-leerlingen het rekenexamen of niveau 2F. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de goede leerlingen om het examen op niveau 3F te maken als 2F al gehaald is. Dit gebeurt in overleg met de docent.Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen zoals dyscalculie is er de rekentoets 2ER. Als een leerling hiervoor in aanmerking wil komen, is er overleg met school nodig.
De VMBO-basisleerlingen hebben naast de 2F toets ook de 2A toets. Ze maken dus twee toetsen waarbij het hoogste cijfer telt.

Voorbereiden

De leerlingen worden voorbereid op het rekenexamen door in eigen tempo te werken in het rekenprogramma 'Got-it'. Het programma biedt veel oefenmateriaal in de vier verschillende domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden. We moedigen de leerlingen aan hier thuis ook aan te werken. Ouders kunnen dit stimuleren. Het programma is via Magister voor iedere leerling beschikbaar.

Door alle veranderingen in de rekentoets de afgelopen tijd, zijn de voorbeeldtoetsen van voorgaande jaren niet meer helemaal actueel. Op de site oefenen.facet.onl staan interactieve oefentoetsen die wel actueel zijn.

Verdere informatie met betrekking tot het eindexamen kunt u vinden in het PTA
Tafels

 

 

Hoe leer je de tafels?

 • Niet te lang oefenen, 5 minuten, maar probeer het wel elke dag even te doen.
 • Eerst één tafel onder de knie hebben, dan pas verder gaan met de volgende tafel.
 • Een mogelijke volgorde om tafels te leren is: 1, 2, 10, 5, 4, 8, 3, 6, 9 en 7
 • Pas als je deze beheerst verder met de tafels van 11 en 12.

 Wat doe je?

 • Samen opzeggen, van voor naar achter en van achter naar voren.
 • Omdraaien: bijvoorbeeld de antwoorden zeggen en vragen welke som erbij hoort.
 • Gebruik maken van websites.
Slimme truckjes gebruiken bij het leren
 • De tafels van 1, 10 en 11 zullen geen moeite kosten.
 • De tafel van 5 eindigt altijd op 5 of 10.
 • Gebruik maken van tafels die je wel kent. Weet je niet hoeveel 6 x 7 is maar wel 7 x 7? Dan is het antwoord 49 – 7, dus 42.
 • Je mag tafels omdraaien. 7 x 9 = 9 x 7 (en die heb je al gehad).
 • De tafel van 9 kun je leren met hulp van de tafel van 10: 10 x 5 = 50, dus 9 x 5 = vijf minder, dus 50 – 5 = 45.

Websites
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV