De Schoolarts

Spreekuur jeugdverpleegkundige/jeugdarts GGD op Hilfertsheem College

Onze school maakt gebruik van de afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD Gooi & Vechtstreek.
Alle tweedeklassers krijgen een gezondheidsonderzoek door onze schoolarts. De schoolarts/jeugdverpleegkundige hebben ook een spreekuur. Dit spreekuur is voor alle leerlingen en ouders/verzorgers voor vragen betreft hun kind.
De schoolarts is twee keer per maand aanwezig op het Hilfertsheem College.

U kunt bij de jeugdarts terecht met vragen/zorgen over de gezondheid van uw kind, bijvoorbeeld over groei, ogen, oren, ontwikkeling, kortom u kunt er met alle medische vragen terecht.

Op verzoek van school en/of ouders ziet de jeugdarts ook alle leerlingen met een hoog ziekteverzuim.

Bij de jeugdverpleegkundige kan zowel de ouder als de jongere  terecht met vragen/zorgen over gewicht, opvoeding, gedrag, life style, slapen, pesten, seksualiteit, genotmiddelen...

Omdat de jeugdarts en jeugdverpleegkundige heel veel jongeren zien hebben zij een goed beeld van wat speelt bij jongeren en kunnen zij zo leerlingen/ouders gerust stellen, maar ook zo nodig door verwijzen.

De schoolarts heeft op vaste dagen en tijden spreekuur op school.

Schoolarts:
mevr. M. Habibuw
Jeugdverpleegkundige: mevr. A. Schouwaert

Voor het stellen van uw vraag of voor het maken van een afspraak 
kunt u hen bereiken op telefoonnummer 035 6926350.

  Jeugdarts Hilfertsheem College
Mevr. M. Habibuw
GGD Gooi & Vechtstreek
Burg. de Bordesstraat 80
1404 GZ  BussumKinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in het voortgezet onderwijs uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informatie hierover biedt onderstaande tekst.

Onderzoek klas II
In klas II worden alle leerlingen op het vmbo door de jeugdverpleegkundige onderzocht. Bij dit onderzoek komen diverse ontwikkelings- en gezondheidsaspecten aan de orde. Er is aandacht voor de groei, seksuele rijping, ogen, houding en het lichamelijk functioneren. Ook  wordt er gesproken over sociaal emotionele onderwerpen zoals het zelfbeeld, relaties (thuis, school, vrije tijd) en het gebruik van genotmiddelen. 

Of (bij triage klas II) 
Onderzoek klas II
In klas II worden alle leerlingen op het vwo, havo en vmbo-t (niet categoraal) door de doktersassistente of jeugdverpleegkundige onderzocht. Deze heeft een gesprek met de leerling, weegt het gewicht en meet de lichaamslengte. Ook worden de ogen en evt. de oren getest. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken of de leerling extra aandacht nodig heeft. Een afspraak bij jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het gevolg.

Oproep voor vaccinaties
In het kalenderjaar dat meisjes 12 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker. Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken. 
Daarnaast wordt in oktober gestart met het vaccineren van 14-jarigen tegen meningokokken.  Jongeren die geboren zijn tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 krijgen hiervoor een uitnodiging. In 2019 worden alle jongeren die dat jaar 14 jaar worden uitgenodigd voor deze meningokokken ACWY-vaccinatie.

Vragen over ontwikkeling en opvoeding
Bij vragen over de groei en ontwikkeling kunnen ouders en jongeren altijd contact opnemen met Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, sport en beweging, seksualiteit etc. In de meeste gevallen kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.
Ook voor vragen over de opvoeding kunnen ouders bij Jeugd en Gezin terecht. De jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er de oudercursussen Positief Opvoeden en Communiceren met je puber.

Extra onderzoek
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op verzoek van de jongere zelf, de ouder of bijvoorbeeld de mentor. Ook kinderen uit andere klassen kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Bereikbaarheid
Jeugd en Gezin is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 692 63 50. 

Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail: info@jggv.nl.

Meer informatie is te vinden op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek: www.jggv.nl.Aanwezigheid Schoolarts
donderdag 14 september 2017
donderdag 21 september 2017
donderdag 12 oktober 2017
donderdag 19 oktober 2017
donderdag 16 november 2017
donderdag 23 november 2017
donderdag 14 december 2017
donderdag 01 februari 2018
donderdag 15 februari 2018
donderdag 15 maart 2018
donderdag 29 maart 2018
donderdag 12 april 2018
donderdag 17 mei 2018
donderdag 24 mei 2018
donderdag 07 juni 2018
donderdag 21 juni 2018
donderdag 05 juli 2018
donderdag 12 juli 2018
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV