Extra4You (steunles)

Niet iedereen is even goed in elk vak. Het kan dus zijn dat je zo een achterstand gaat krijgen met de klas.
Daarom wordt er ondersteuning georganiseerd voor o.a. Nederlands, Engels en wiskunde.

Je krijgt extra hulp bij een moeilijk onderdeel van een vak. Er zijn ook mogelijkheden om bepaalde vaardigheden, zoals 'luisteren', extra te trainen.

Je kunt jezelf opgeven voor de extra hulp, maar jouw vakdocent of mentor kan je ook vragen of zelfs verplichten, om gebruik van Extra4You te maken.

Inschrijving gebeurt via het Logboekje na overleg tussen jou en jouw docent/mentor en eventueel ouder(s)/verzorger(s).

Extra4You voor één vak duurt altijd een (kalender)maand. Daarna kan er voor een ander vak gekozen worden of opnieuw ingeschreven worden.

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV