Vakanties
Onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen

2018-2019
Eerste dag     Laatste dag  
Herfstvakantie ma 22 okt. 2018 - vr. 26 okt. 2018 
Kerstvakantie ma 24 dec. 2018 - vr 04 jan. 2019
Voorjaarsvakantie ma 18 febr. 2019 - vr 22 febr. 2019
Goede Vrijdag vr 19 apr. 2019
Pasen zo 21 apr. 2019 - ma 22 apr. 2019
Meivakantie  di 23 apr. 2019 - vr 03 mei 2019
Hemelvaart do 30 mei 2019 - vr 31 mei 2019
Pinksteren zo 09 juni 2019 - ma 10 juni 2019
Zomervakantie ma 15 juli 2019 - vr 23 aug. 2019


http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties

Het is noodzakelijk dat u met het vaststellen van uw vakanties rekening houdt met de schoolvakanties zoals die hierboven staan vermeld. Als u daar om een heel speciale reden van wilt afwijken, dan moet er vooraf toestemming worden gevraagd aan de teamleider. Als u meer dan tien extra vakantiedagen wenst, dan dient u toestemming te vragen aan de leerplichtambtenaar bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Elke teamleider bezit de formulieren die nodig zijn om de aanvraag in te dienen.
Let op! Extra verlof mag niet toegestaan worden gedurende de eerste twee weken van het schooljaar.

Meer informatie betreft verzuim


Verzuimcontrole rondom de (zomer)vakantie

Hieronder vindt u informatie betreft de verzuimcontrole rondom de zomervakantie.

Juli 2014

Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek


Het Parket Midden Nederland heeft haar beleid met betrekking tot schoolverzuim enigszins gewijzigd.
In plaats van een waarschuwing te sturen bij een halve dag schoolverzuim, mag de leerplichtambtenaar vanaf een halve dag schoolverzuim een proces-verbaal opmaken rondom de zomer- en voorjaarsvakantie.

Rondom de andere vakanties of nationale feestdagen mag natuurlijk ook niet de school worden verzuimd. Dan zal niet bij een eerste keer één dag ongeoorloofd schoolverzuim proces-verbaal worden opgemaakt, maar krijgen de ouders een schriftelijke waarschuwing.

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken gaat zich aan deze richtlijn houden. Vanzelfsprekend stellen wij ouders in de gelegenheid om het schoolverzuim van hun kind(eren) toe te lichten en eventuele bewijsstukken te overhandigen.
2016-2017  
Eerste dag
   
Laatste dag
 
 
Herfstvakantie  17 oktober 2016  - 23 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december 2016  - 08 januari 2017
Voorjaarsvakantie 20  februari 2017  -   26 februari 2017
Goede Vrijdag 14 april 2017      
Pasen 17 april 2017  

Meivakantie 24 april 2017  - 07 mei 2017
Hemelvaart 25 mei 2017  - 26 mei  2017
Pinksteren 5 juni  2017  
Zomervakantie 24 juli 2017  - 3 september 2017

Verzuim/Verlof
Verzuimcontrole

Regels t.b.v. aanvragen verlof

Formulier aanvraag verlof

Op 21 juli 2017 kunnen onze leerlingen genieten van de zomervakantie.
Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Gooi en Vechtstreek heeft ons benaderd met het bericht dat zij de ervaring hebben dat sommige ouders/verzorgers hun kind ziek melden omdat ze eerder op vakantie gaan. Ook komt het voor dat ouders/verzorgers later of langer op vakantie gaan waardoor hun kind niet bij de start van het schooljaar aanwezig kan zijn. Wij willen u informeren dat het RBL er alles aan wil doen om dit te voorkomen en dat er de mogelijkheid bestaat dat een ziek gemelde leerling thuis bezocht kan worden door iemand van het Team Leerplicht.

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV