Onderwijsrendement
Jaarlijks maken wij een overzicht van ons onderwijsrendement. De leerlingenaantallen per leerjaar, het slagingspercentage en de percentages doorstroom naar havo en de voortijdig schoolverlaters zijn daarin belangrijke gegevens. Deze kunt u hier downloaden.
De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV