Medewerkers en emailadressen

Naam

Functie

E-mail

Dhr. B. Althof

Docent biologie

b.althof@savorninlohman.nl

Dhr. H. Canrinus

Docent beeldende vorming, design & innovation

h.canrinus@savorninlohman.nl

Mw. B. van Dijk

Docent Duits

b.vandijk@savorninlohman.nl

Mw. D. Duits

Zorgcoördinator, Orthopedagoog, leerlingcoach, Contactpersoon vertrouwenszaken

d.duits@savorninlohman.nl

Mw. P. Henkelman

Afdelingsleider leerjaar 1-2mh en 3m. Docent biologie

p.henkelman@savorninlohman.nl

Mw. A. van der Heijden

Secretaresse, remedial teacher

a.vanderheijden@savorninlohman.nl

Mw. J. Janmaat

Docent Frans, remedial teacher, NEW-plein

j.janmaat@savorninlohman.nl

Mw. P. Jap Sam

Docent Engels, Anglia Courses

p.japsam@savorninlohman.nl

Dhr. R. van Klinken

Docent aardrijkskunde, geschiedenis, NEW-plein

r.vanklinken@savorninlohman.nl

Mw. H. van Loenen

Secretaresse

h.vanloenen@savorninlohman.nl

Mw. J. Meijer

Docent Engels, Anglia Courses

j.meijer@savorninlohman.nl

Dhr. W. Middelveen

Docent bewegingsonderwijs

w.middelveen@savorninlohman.nl

Mw. J. Nauta

Docent nask 1 en 2

j.nauta@savorninlohman.nl

Dhr. C. Nijhof

Conciërge

c.nijhof@savorninlohman.nl

Mw. N. Okken

Docent economie, NEW-plein

n.okken@savorninlohman.nl

Dhr. T. Oosterhagen

Docent maatschappijleer, godsdienst/levensbeschouwing, NEW-plein, rekenen,

Decaan, Contactpersoon vertrouwenszaken

t.oosterhagen@savorninlohman.nl

Dhr. M. Paize

Docent biologie

m.paize@savorninlohman.nl

Mw. M. Rassers-Letellier

Docent Frans, Delf scolaire, Docentbegeleider

m.rassers@savorninlohman.nl

Dhr. J.van Room

Docent bewegingsonderwijs Topsporttalentbegeleider (LOOT)

j.vanroom@savorninlohman.nl  

Mw. N. De Roon

Docent Nederlands, NEW-plein

n.deroon@savorninlohman.nl

Dhr. R. Rovers

Docent Duits

r.rovers@savorninlohman.nl

Dhr. J. Schreurs

Docent wiskunde, Examensecretaris

j.schreurs@savorninlohman.nl

Dhr. C. Snackey

Maatschappelijk werk

s.snackey@collegedeopmaat.nl

Mw. L. Soro

Docent muziek

l.soro@savorninlohman.nl

Dhr. R. Vermeulen

Conciërge

r.vermeulen@savorninlohamn.nl

Mevr. N. Verweij

Docent wiskunde, roostermaker, contactpersoon Van Dijk boeken

n.verweij@savorninlohman.nl

Dhr. C. Westerdijk

Directeur

c.westerdijk@savorninlohman.nl

Dhr. E. van Westering

Docent geschiedenis, Coördinator leerjaar 4m

e.vanwestering@savorninlohman.nl

Mw. J. van Wetering

Docent Nederlands, NEW-plein, debat

j.vanwetering@savorninlohman.nl

Mw. E. Zweistra

Docent beeldende vorming, design & innovation

e.zweistra@savorninlohman.nl

Dhr. C. Zomer

Docent Frans (a.i.)

c.zomer@savorninlohman.nl

De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV