Functies

Naam, telefoon en e-mail

 Schoolleiding

Directeur

 Afdelingsleider (1-2mh en 3m)  

Leerjaarcoördinator (4m)  

 

 Telefoon 035-624 02 61

Dhr. C.A. Westerdijkc.westerdijk@savorninlohman.nl

Mevr. P. Henkelman p.henkelman@savorninlohman.nl  

Dhr. E. van Westeringe.vanwestering@savorninlohman.nl  

Medewerkers in alfabetische volgorde

Naam

Functie en e-mail

Dhr. B. Althof Docent biologie  b.althof@savorninlohman.nl
 Mw. M. Bicanin

Docent Engels  m.bicanin@savorninlohman.nl

 Dhr. H. Canrinus Docent beeldende vorming, design & innovation   h.canrinus@savorninlohman.nl
 Mevr. J.G. van der Heijden    ecretaresse en Remedial teacher   a.vanderheijden@savorninlohman.nl  
Dhr. A. Hehenkamp

 Docent beeldende vorming, CKV, design & innovation  a.hehenkamp@savorninlohman.nl

Mevr. P. Henkelman Docent NEW-plein, biologie  Afdelingsleider onderbouw   p.henkelman@savorninlohman.nl
Mevr. J. Janmaat Docent Frans, remedial teacherCoördinator huiswerkklas   j.janmaat@savorninlohman.nl
Mevr. P. Jap Sam Docent Engels, Anglia   p.japsam@savorninlohman.nl
Dhr. R. van Klinken Docent aardrijkskunde   r.vanklinken@savorninlohman.nl
 Mevr. C. Kwak

Zorgcoördinator, remediale hulp, Contactpersoon vertrouwenszaken  c.kwak@savorninlohman.nl

Mevr. H.C. van Loenen  

Secretaresse  h.vanloenen@savorninlohman.nl  

Dhr. J. Leemans

Docent nask1 en 2  j.leemans@savorninlohman.nl

Mw. H. Luijk

Docent nask 1 en 2  h.luijk@savorninlohman.nl

Dhr. F.T.M. Majoor Docent economie. Assistent decaan   f.majoor@savorninlohman.nl
Dhr. W. Middelveen Docent bewegingsonderwijs   w.middelveen@savorninlohman.nl  
Mevr. N. Mylius

Orthopedagoog  n.mylius@cvogooi.nl

Dhr. C. Nijhof

Conciërgec.nijhof@savorninlohman.nl

Dhr. T. Oosterhagen Docent godsdienst, maatschappijleer, rekenen Decaan klas 2, 3 en 4, Contactpersoon vertrouwenszaken   t.oosterhagen@savorninlohman.nl
Mevr. M.J.G. Rassers-Letellier

Docent Frans, Delf scolaire  Docentbegeleider  m.rassers@savorninlohman.nl  

Dhr. J.B.F. van Room Docent bewegingsonderwijs   Topsporttalentbegeleider (LOOT)   j.vanroom@savorninlohman.nl
Mw. N. De Roon

Docent Nederlands  n.deroon@savorninlohman.nl

Dhr. R. Rovers

Docent Duits  r.rovers@savorninlohman.nl

Dhr. J. Rutgers

Docent biologie  j.rutgers@savorninlohman.nl 

Dhr. H.W.F. ten Sande

Docent Duits  h.tensande@savorninlohman.nl

 Dhr. J. Schreurs

Docent wiskunde  Examensecretaris, Stagebegeleiderj.schreurs@savorninlohman.nl   

Dhr. B. Schrikkema

Docent nask 1 en 2b.schrikkema@savorninlohman.nl

Dhr. C. Snackey Maatschappelijk werk, leerlingbegeleider   s.snackey@collegedeopmaat.nl
Mevr. N. Verweij Docent wiskunde, Roostermaker,contactpersoon Van Dijk boeken   n.verweij@savorninlohman.nl
Dhr. C.A. Westerdijk

Directeur  c.westerdijk@savorninlohman.nl

Dhr. E. van Westering Docent geschiedenis  Leerjaarcoördinator 4m   e.vanwestering@savorninlohman.nl
Mw. J. van Wetering Docent Nederlands   j.vanwetering@savorninlohman.nl

 

Ons team
De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV