Positive Behavior Support (PBS)

Positive Behavior Support (PBS)

Veiligheid, eerlijkheid en respect vinden wij erg belangrijk, vandaar onze slogan: ‘College de Opmaat gaat VER.’ Dit schooljaar besteden wij extra veel aandacht aan het belonen van gewenst gedrag.

Vanuit onze visie zijn wij vorig in 2015 gestart met Positive Behavior Support (PBS). PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert, waardoor leeropbrengsten beter worden.

 

Uitgangspunten bij PBS zijn de waarden: Veiligheid, Eerlijkheid en Respect. Bij deze waarden hebben we passend gedrag geformuleerd dat met de leerlingen in de mentorlessen wordt besproken. In elke openbare ruimte van de school (kantine, toilet, trappenhuis enz.) hangt een herinnering aan het gewenste gedag. Daarnaast maken mentoren regelmatig afspraken met hun groepen over gewenst gedrag in de klas. Belangrijk bij PBS is dat er gemeten wordt wat het effect is van de gemaakte afspraken. Zo worden veranderingen zichtbaar.

Gewenst gedrag wordt beloond met complimenten en kleine attenties.

College de Opmaat heeft een PBS-stuurgroep met daarin onderwijsondersteunend personeel, medewerkers uit de onder- en bovenbouw en de directie. Wilt u meer weten of heeft u een mooi idee? Neem dan contact op met ons via info@collegedeopmaat.nl.

College de Opmaat gaat VER

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV