Onderbouw

De eerste 2 leerjaren van het VMBO worden de onderbouw genoemd. In onze onderbouw krijgt de leerling les in kleine groepen van maximaal 16 leerlingen!
De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij het niveau van de leerling. Het onderwijs in de onderbouw is beschreven in kerndoelen.
De kerndoelen zijn verdeeld in de modules Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport.

De doelen zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Elke school mag naast de verplichte uren een vrij deel invullen.

Op De Opmaat betekent dit dat een leerling extra (studievaardigheid)begeleiding krijgt in de mentoruren. Daarnaast heeft een onderbouwleerling 3x per week een Opmaat- uur op het rooster staan waarin extra vakondersteuning wordt gegeven of gewerkt wordt aan de ontwikkeling van zijn talenten!

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV