Lestijden

1

  08.30-09.00

 mentorhalfuur

 2

 09.00-10.00

 les 1

 

10.00-10.15

 kleine pauze

 3

 10.15-11.15

 les 2

 4

 11.15-12.15

 Onderbouw: opmaatuur
 Bovenbouw: lesuur 3

 

 12.15-12.45

 grote pauze

 5

 12.45-13.45

 les 4

 6

  13.45-14.45

 les 5

 7

 14.45-15.00

 mentorkwartier/afsluiting

          
Op donderdag hebben alle klassen een begeleidingsuur (8ste) tot 16:00 uur.
Wij verzoeken u om tot 16.00 uur geen buitenschoolse afspraken te maken i.v.m. individuele begeleiding van leerlingen.

Op dinsdag vindt telkens per klas met een tweetal vooraf aangewezen leerlingen een individueel ontwikkelingsgesprek plaats om 13.45u. Voor de overige leerlingen is de lesdag dan dus afgelopen. Op deze manier komen alle leerlingen minstens 1 keer per periode aan de beurt.
Om half 3 vinden die dag de wekelijkse teamvergaderingen plaats.


College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV