Leerwegondersteunend onderwijs

Het Nederlandse leerwegondersteunend onderwijs dat soms wordt afgekort tot lwoo is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij het volgen van een van de leerwegen in het vmbo. Doordat scholen extra financiering krijgen voor lwoo- leerlingen kunnen de klassen wel kleiner zijn en kunnen leerlingen zo meer individuele aandacht krijgen.

College de Opmaat is gespecialiseerd in leerwegondersteunend onderwijs en biedt onderwijs in drie leerwegen:

  • basisberoepsgerichte leerweg (BB)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
  • theoretische leerweg (TL), afhankelijk van het aantal leerlingen

schema College de Opmaat

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV