Bovenbouw

Binnen College de Opmaat worden de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg aangeboden. De sectoren en afdelingen/programma’s die de school aanbiedt zijn:

  • Sector economie & ondernemen; het intersectorale programma Handel en Administratie.
  • Sector Zorg & Welzijn; het intersectorale programma Zorg & Welzijn Breed.
    In het programma zitten onderdelen van de afdeling verzorging en uiterlijke verzorging.
  • Theoretische leerweg; naast de vakken uit het gemeenschappelijk deel krijgen de leerlingen de vakken economie, wiskunde, biologie en aardrijkskunde aangeboden. In het vierde leerjaar maken de leerlingen een sectorwerkstuk. Het sectorwerkstuk is bepalend voor de definitieve sectorkeuze.

In alle leerwegen krijgt de leerling les in groepen van maximaal 17 leerlingen!

Alle leerlingen in de bovenbouw volgen een gemeenschappelijk deel van het vakkenpakket. Dit bestaat uit Nederlands, Engels, maatschappijleer, bewegen en sport en CKV (kunstvakken).

Daarnaast is er een sectorgebonden deel. Voor Zorg & Welzijn zijn dat biologie en een keuze uit wiskunde of aardrijkskunde. Voor Economie zijn dat economie en een keuze uit wiskunde of Duits.

Naast de verplichte uren heeft De Opmaat de uren in het vrije deel ingezet door extra tijd in te roosteren voor vakken uit het gemeenschappelijk deel en het sectorgebonden deel en in hulplessen (Opmaat uren).Vmbo+

Als een leerling in een vak uitblinkt, kan hij op een hoger niveau het vak volgen, naast het niveau van zijn diploma. De Opmaat stelt daarbij de volgende eisen:

  • Er moet een relatie zijn met de vervolgopleiding
  • De leerling moet voldoende staan voor de overige vakken
  • Er moet een positief advies zijn van ouders en leerkrachten

Bij voldoende resultaat krijgt de leerling een schoolcertificaat uitgereikt.

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV