Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage  


De ouderbijdrage wordt vastgesteld en beheerd door de schoolraad. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een brief van College de Opmaat met het verzoek om de bijdrage aan school te voldoen. Met de schoolraad is afgesproken dat de bedragen in termijnen kunnen worden betaald.

Studiekosten


Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden ouders ook op de hoogte gesteld van de studiekosten die gemaakt zullen worden. 
 


College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV