Organigram
Organisatie van College de Opmaat

Hieronder staat in schema het organigram van College de Opmaat weergegeven.

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV