Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel College de OpMaat 

College de OpMaat is een vmbo-school met leerweg ondersteuning (LWOO) op locatie. College de OpMaat verzorgt onderwijs tot en met de categorie extra zorg binnen het voortgezet onderwijs. 

In de download Qinas onderwijsondersteuningsprofiel vindt u de complete tekst en een schematische weergave van ons onderwijsondersteuningsprofiel vastgesteld door Qinas.

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV