Sectie economie
Echte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt worden.

-          Franklin D. Roosevelt, Amerikaans staatsman en president (26e) 1882-1945

Onbeperkte economische groei heeft de prachtige kwaliteit om onvrede te sussen en ondertussen voorrechten te behouden, een feit dat niet onopgemerkt is gebleven onder liberale economen.

-          Noam Chomsky, Amerikaans linguist en politiek activist 1928-

De ervaring heeft geleerd hoe diep de zaden van oorlog worden geplant door de economische rivaliteit en sociale onrechtvaardigheid.

-          Harry S. Truman, Amerikaans staatsman en president (33e) 1884-1972

 

Economische vrijheid kan niet worden opgeofferd als politieke vrijheid moet worden bewaard.

-          Herbert Hoover, Amerikaans 31ste president 1874-1964

Er kan geen vrijheid bestaan tenzij er economische vrijheid bestaat.

-          Margaret Thatcher, Brits premier (1979-1990) 1925-2013

Er zijn geen dwingender argumenten dan economische.

-          Otto Weiss, Tsjechisch-Joods schrijver en dichter 1898-1944

Het algemeen aanvaard worden van een bepaalde economische orde weerspiegelt niet alleen wat er in de samenleving aan opinies en emotionele voorkeur leeft, maar voor een belangrijk deel ook de 'logica der feiten'.

-          Pieter Kuin, Nederlands topambtenaar en econoom 1908-2002

Kunst is de mooie manier om dingen te doen. De wetenschap is de effectieve manier om dingen te doen. Handel is de economische manier om dingen te doen.

-          Elbert Hubbard, Amerikaans schrijver en uitgever 1859-1915

Algemene Economie en Bedrijfseconomie (Management & Organisatie) zijn de vakken waarin wij alle leerlingen van het Comenius College willen laten zien hoe mooi de wereld draait, hoe bedrijven en overheden keuzes maken, wat de smeerolie van de maatschappij is, wat iedereen zijn toegevoegde waarde is en hoe de mens invloed heeft op dit alles. Vanaf de derde klas gaat de economische wereld voor je open. We laten je graag binnen!Mischa van der Wekken, 
Simone Enneking, Michiel Hess, Harma de Groot, Khalid Rahili en Joost van Til,
sectie Economie  van het Comenius College

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV