Ouderbijdrage

Algemene schoolkosten en kosten werkweken/excursies e.a. activiteiten 2015-2016


De bekostiging van het voortgezet onderwijs gebeurt in principe door de overheid. Dit geldt zowel voor de personele als voor de materiële kosten. De vergoeding voor de materiële kosten (gebouw, inventaris etc.) is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Objectief onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de overheid, heeft dit aangetoond. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn afhankelijk van aanvullende gelden, ook het Comenius College. 

Hieronder treft u de brief over de schoolkosten die naar de ouders gestuurd is alsmede het overzicht van de schoolkosten:

Brief schoolkosten 2015-2016

Overzicht van de schoolkosten en kosten werkweken/excursies e.a. activiteiten 2015-2016


Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV