Schoolgids

In deze gids voor het schooljaar 2018-2019 vindt u de belangrijkste informatie over de doelstellingen en de inrichting van onze school en ons onderwijs. In het eerste deel komen onderwerpen aan de orde als de identiteit van de school, de inrichting van het onderwijs, de organisatiestructuur, de faciliteiten, de begeleiding, de bijzondere activiteiten en regelingen, de financiën en het contact tussen school en ouders. Wij hopen dat deze informatie zal bijdragen aan een goede tijd in en met de school.Wilt u informatie over specifieke onderwerpen?

Klik dan op één van onderstaande links.

N.B. Momenteel zijn we druk bezig om alle links te vullen. Maar de lijst is nog niet compleet. Mocht u informatie over een onderwerp willen, maar de link werkt nog niet, probeer het dan later nog een keer. Excuses voor het ongemak.


Excellente school:

-          Scholen op de kaart

-          Juryrapporten

o   mavo

o   havo

o   vwo

Klachten:

-          Klachtenregeling

-          Klokkenluidersregeling

Lesuitval:

      Lesuitval

LOOT:

-          Handboek LOOT

-          Handboek LOOT deel CC

Onderwijs algemeen:

-          Koersplan

           Organisatiestructuur

-          Schoolgids

-          Onderwijsresultaten

Reglementen:

-          Gedragscode lln

-          Gedragscode medewerkers i.v.m. gegevensbescherming

-          Integriteitscode medewerkers CVO

-          Leerlingenstatuut

-          Reglement cameratoezicht

-          Reglement privacy conform AVG

-          Reglement sociale media

-     Schoolkosten: 

           Toelichting Schoolkosten

-          Brief onderwijskosten aan ouders

-          Schoolkostenoverzicht

-          Schoolkostenoverzicht zonder ouderbijdrage

-          Stichting leergeld

-          Tegemoetkoming studiekosten

-          Toelichting algemene schoolkosten ouderbijdrage

-          Verzekeringen

-          Kluisjes:

o   Brief huur kluisjes lln

o   Huur kluisjes 

Veiligheid:

-          AVG:

o   Flowchart apps en tools

o   Poster privacybescherming

o   Omgaan met persoonsgegevens 

-         Veiligheidsplan:

o   Schoolveiligheidsplan

o   

-    Verzuim:

-          Link naar website RBL

-          Verzuimbeleid leerlingen (M@ZL)

           Protocol bij afwezigheid

-          

Zorg en ondersteuning

-          Anti-pestprotocol

-          Schoolondersteuningsprofiel

-          Huiswerkbegeleiding:

o   Aanmeldformulier huiswerkklas

o  Huiswerkklas beschrijving                              
Download hier de schoolgids 2018-2019                                  


Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV