TaalstERK MVT programma in de onderbouw 

                                                                                                                                                                    
Op het Comenius vinden we het belangrijk dat je leert om over de grenzen heen te kijken. We geven dat vorm in ons onderwijs maar ook door organiseren van maatschappelijk betrokken projecten.  


Maar om over grenzen heen te kijken, is het ook belangrijk dat je met de mensen in andere landen kunt communiceren.  Binnen Europa zijn, naast Engels, Frans, Duits en Spaans de belangrijkste talen. Maar als je verder kijkt, weet je dat Spaans in de meeste Zuid Amerikaanse landen de voertaal is, Frans in veel Afrikaanse en Arabische landen de tweede taal is, en dat Duits met name in het economisch verkeer met onze oosterburen van groot belang is.

Engels is voor alle stromen een verplicht examen vak, maar wat de andere talen betreft, heeft de leerling een keus. Wij hebben er voor gekozen om te zorgen dat al onze leerlingen na 3 jaar basisvorming in staat zijn om voor alle gevolgde Moderne Vreemde Talen hun ERK certificaat op A2 niveau te halen.

Het ERK A2 certificaat is een waardevol certificaat. Het is het minimale niveau wat veel HBO en WO instellingen eisen als een 2e MVT verplicht is. Als je examen doet in een taal, dan heb je op de MAVO automatisch A2. Op de HAVO kun je op examen niveau B1/B2 halen en op het VWO is dat B2/C1.

Als je een taal niet kiest, is het dus handig als je kunt aantonen dat je een bepaald niveau hebt bereikt. Het gaat hierbij niet zozeer om kennis als wel om de vaardigheden: presenteren, gesprekken voeren , luisteren, schrijven en lezen. 

Om dit niveau op de middelbare school te bereiken is een minimale lestijd van 3 jaar nodig. De ervaring leert dat ca 80% van onze VWO leerlingen aan het eind van de 3e klas het A2 certificaat haalt. Bij HAVO is dat ca 50%. Bij de MAVO liggen de percentages lager, maar daar hebben leerlingen nog een jaar extra de tijd als ze de taal kiezen.

Naast het doel om alle leerlingen de kans te geven om hun A2 certificaat te halen,  gaan we uit van de gelijkwaardigheid van de talen. Daarom is er in de brugklas een Oriëntatie module MVT. Die bestaat uit 3 kwartalen onderwijs in alle MVT, zodat je aan het eind van het jaar een keus kunt maken. Je kiest de taal waarin je verder wilt, je tweede keus wordt, in overleg met jou, door de school bepaald.

Aan het eind van ieder jaar in de onderbouw organiseren we een Taaldorp tijdens de Talendagen  in mei, waar alle leerlingen van klas 1 t/m 5 bij betrokken zijn. 

Wil je meer weten over het ERK en de taal niveaus, kijk dan op www.erk.nl


Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV