De Talendagen/Taaldorp

Ieder jaar in mei staat de school een paar dagen in het teken van de Moderne Vreemde Talen. Show off your English, ou bien parler francais, hablar Español oder Deutsch sprechen… Het is één groot Babylonië, maar dan zonder de spraakverwarring, want we verstaan elkaar allemaal!

In het Taaldorp vind je winkeltjes, terrasjes, een hotelreceptie, een VVV-informatiebalie, een politiekantoor, kortom: al die plekken waar je op je vakantie mee te maken kunt krijgen en waarbij het handig is als je de taal dan spreekt. Vraag maar aan je ouders: ze kunnen vaak nog feilloos hun rijtjes opdreunen, maar vinden het hartstikke moeilijk om de weg te vragen in het Frans en helemaal als die Fransman dan ook nog heel snel begint te ratelen…..

Aan het eind van de brugklas kun je je ouders voortaan helpen: je kunt jezelf in alle talen voorstellen, kennismaken met een leeftijdgenootje, wat over jezelf vertellen of iets kopen op een terrasje of een winkeltje. Je voert een eenvoudig gesprekje met een vierdeklasser die natuurlijk zelf ook ooit Taaldorp heeft gedaan.

In de tweede klas doe je voor alle vaardigheden zogenoemde A1 toetsen en wordt je spreekvaardigheid op A1-niveau getoetst. Bij Engels is dat vaak zelfs al A2 en ook bij Duits gaat het spreken vaak makkelijker.

In de 3e klas voer je gesprekjes op A2-niveau . Als je na de Talendagen je vaardigheden op een niveau van 80% weet af te sluiten, dan krijg je van ons een ERK certificaat. Dat certificaat moet je bewaren, want bij je vervolgopleiding kan het je nog goed pas komen!

   
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV