Personeelspanel

 

Vanaf 3 september 2016 zijn de volgende mensen lid van de Personeelspanel:


Robbert Wigt (voorzitter)

Jan Willem Biekart

Evelien van den Boom

Tonny Borsboom

Cheyenne Doeve

Robert de Goede

Harma de Groot

Said el Haidouri

Marco van den Heuvel

Michiel Stol

Rick Visser

Noortje de Vries

Denise Zuidema


Sommige leden van de Personeelspanel zitten ook in de Schoolraad (SR), het officiële medezeggenschapsorgaan van het Comenius College, waarin ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn (de zogenoemde geledingen). Dat zijn op dit moment Evelien van de Boom, Marco van de Heuvel en Sterre Krooshof. Binnen de Schoolraad vormen zij samen met Thea Huiting en Jacqueline van Houten de personeelsgeleding (PSR) die een aantal wettelijke bevoegdheden heeft met betrekking tot advies of instemming. Voor informatie daarover moet u bij de stukken van de Schoolraad kijken op deze website.


Één lid van de personeelsgeleding van de Schoolraad zit tevens in de Medezeggenschapsraad (MR) van CVO ‘t Gooi. Dat is op dit moment Sean Keller; het andere MR-lid van onze school is Jan Willem Biekart.  Samen met andere personeelsvertegenwoordigers van de scholen van CVO (De Savornin Lohman, Hilfertsheem-Beatrix en De Opmaat) vormen zij daarin de personeelsgeleding (PMR). In de MR zijn ook ouders en leerlingen van de CVO scholen vertegenwoordigd.


Wat doet de Personeelspanel?

De Personeelspanel is geen officieel medezeggenschapsorgaan. Dat is namelijk de Schoolraad. Wettelijk gesproken hoeft de school dan ook geen Personeelspanel te hebben. De schoolleiding vindt het echter prettig om wel regelmatig met het personeel van gedachten te wisselen over de dagelijkse zaken die er binnen de school spelen en andersom geldt dat natuurlijk ook. Maar nogmaals, de Personeelspanel heeft dus géén wettelijke advies- of instemmingsbevoegdheden. De manier van werken van het Personeelspanel is geregeld in het Huishoudelijk Reglement Personeelpanel.Wat doet de Personeelspanel? Vijf keer per jaar spreekt het Personeelspanel met de schoolleiding over een veelheid aan onderwerpen. Het kan gaan over de kwaliteit van de stoelen, een ijskast in de personeelskamer, maar ook over het taakbeleid, bezuinigingen, of over de kwaliteit van het onderwijs. Kun je die vergaderingen bijwonen? Jazeker, die zijn openbaar. De data van de vergaderingen staan in de jaarplanning. De verslagen staan op de site van het Comenius College, onder Medezeggenschap/Personeelspanel. Daarnaast schrijft de voorzitter iedere keer na een bijeenkomst een kort verslagje voor de Intercom.


Hoe wordt iemand lid van de Personeelspanel? In de praktijk wordt je daarvoor gevraagd. Er zijn dus geen verkiezingen voor, zoals bij de Schoolraad wel het geval is. Gewoonlijk is het zo dat voor de Schoolraad enkele mensen uit de Personeelspanel gekandideerd worden. Tegenkandidaten zijn er niet zo vaak, maar dat kan wel degelijk. In de Personeelspanel zitten zowel mensen uit het OP als het OOP.

Als je zelf belangstelling hebt om lid te worden van de Personeelspanel kun je dat natuurlijk melden bij de voorzitter. Je bent van harte welkom. Tegenover lidmaatschap van de Personeelspanel staat een urenvergoeding die is opgenomen in de jaartaak.


  link: notulen(eerst inloggen!)
Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV