Ouderraad

De ouderraad van het Comenius behartigt belangen van ouders én leerlingen
De ouderraad is het klankbord voor de schoolleiding over zaken die de school als geheel aangaan én de verbindende schakel tussen ouders en school. De doelstelling van de ouderraad is het behartigen van de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in overleg met de schoolleiding. Om een goed beeld te krijgen wat er op verschillende schoolniveaus en leerjaren afspeelt, zijn ouders van zowel mavo, havo als vwo vertegenwoordigd. Onderbouw én bovenbouw. 


De activiteiten van de ouderraad
De ouderraad komt vier tot zes keer per jaar samen om de schoolleiding gevraagd en ongevraagd over diverse onderwerpen te adviseren. Daarnaast zijn de leden van de ouderraad vertegenwoordigd in de  ouderpanels. Ook zijn leden van de ouderraad betrokken bij diverse projecten en gelegenheden om de school te ondersteunen, bijvoorbeeld tijdens de Open Dagen.


Wat kunt u van de ouderraad verwachten?
Als u een onderwerp wilt inbrengen dat de klas van uw kind overstijgt en dat u niet kunt voorleggen aan een docent, decaan of afdelingsleider, dan kunt u een beroep doen op de ouderraad. Wij bespreken onderwerpen met de schoolleiding die van belang zijn voor grotere groepen leerlingen bijvoorbeeld van een leerjaar of een bepaald schoolniveau. 
 

Ouderraad actueel
Op afgelopen bijeenkomsten is o.a. gesproken over de verplichte rekentoets als examenonderdeel en de Remedial Teacher gaf een presentatie over het schoolbeleid inzake dyslexie. Daarnaast werden bijvoorbeeld het predicaat excellente school, de open dag en de voorlichtingsdag geëvalueerd.


De samenstelling van de ouderraad voor schooljaar 2017-2018 is:

Voorzitter:
Ruud Verkuijlen
ruud.verkuijlen@xs4all.nl


secretaris:
M
arjorie Bos 
Marjorie.bos@samasosarl.ch                                  


Overige leden:
Johan van Dongen
Marjon Keller
Ingeborg Biemans-Posthumus
Sasja Niemeijer  
Sigrid Moolhuizen     
Hans van Vlaanderen
Katja Kuijk  
Yvonne Sneekes     

   

U kunt de Ouderraad bereiken via het mailadres:
ouderraad@comeniusnet.nl
Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV