Inschrijving

Wanneer u een leerling wilt inschrijven op het Comenius College,  kunt u op deze pagina een aanmeldingsformulier downloaden.

Deze dient u ingevuld op te sturen samen met een kopie van een ID-kaart en/of paspoort van de leerling. 

Voor informatie over de aanmelding voor de brugklas:  klik hier

aanmeldingsformulier klas 2 vmbo-t/havo/vwo/gymnasium: klik hier

aanmeldingsformulier klas 3 en 4 vmbo-t: klik hier

aanmeldingsformulier klas 3 havo/vwo/gymnasium: klik hier

aanmeldingsformulier klas 4 en 5 havo, klas 4, 5 en 6 vwo/gymnasium: klik hier

Voor aanmelding en inschrijving vanaf leerjaar 2 geldt het volgende:

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier neemt de afdelingsleider contact op met de middelbare school van herkomst. In overleg met deze school zal worden besloten of de leerling voldoet aan onze eisen voor toelating. Ook vindt er een intakegesprek plaats tussen de afdelingsleider  en de leerling met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) waarin de toelatingseisen en de reden van aanmelding worden besproken. Hierna komt de leerling op een wachtlijst. Pas wanneer de overgangsvergaderingen hebben plaatsgevonden aan het einde van het schooljaar, weten we of er plaats is in de betreffende afdeling. Zodra dit bekend is neemt de afdelingsleider contact op om de inschrijving te bevestigen.

Belangrijk: tussentijdse aanmelding en inschrijving voor 4 vmbo-t, 5 havo of 6 vwo doen we in principe niet en kan alleen bij hoge uitzondering en in overleg met de afdelingsleider plaatsvinden.

 

Voor vragen over de eisen voor toelating tot een bepaalde afdeling kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van de betreffende afdeling:

Afdelingsleiding

Havo/vwo 1-2
Dhr. drs. E.M. van den Berg
035-625 50 50 
e.vandenberg@comeniusnet.nl

Mavo/havo 1-2 en mavo 3-4
Mw. dr. E.G. Otto-De Haart
035-625 50 51
g.otto@comeniusnet.nl

Havo 3
Dhr. M. van Brummelen
035-625 50 54
m.vanbrummelen@comeniusnet.nl
 

Havo 4 en 5
Dhr. G. van den Heuvel
035-625 50 54
g.vandenheuvel@comeniusnet.nl


Vwo 3, 4, 5 en 6
Mw. F. Tiesing
035-625 50 55
f.tiesing@comeniusnet.nl

Heeft u nog overige vragen over de inschrijving? Stuurt u dan een email:
secretariaatCC@comeniusnet.nl

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV