Comeniusfonds

Op initiatief van de ouders is het Comeniusfonds opgericht.

Dit fonds heeft twee doelstellingen:

a. Het stimuleren van de betrokkenheid van leerlingen, oud-leerlingen, docenten, oud-docenten en ouders bij het Comenius College.

b. Het financieren van bijzondere voorzieningen die niet betaald kunnen worden uit reguliere bijdragen van overheid of ouders. Het betreft hier voor- zieningen voor de langere termijn, zoals de website voor oud-leerlingen.

 

De dagelijkse leiding van het Comeniusfonds is in handen van een bestuurscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van ouders en directie.

De activiteiten van het fonds krijgen hier op de website van de school een plaats.


      

>>  24 maart 2012  <<

   REÜNIE  !

 

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV