ICT Beleid 2019-2020

Het uitgangspunt van het onderwijs op het Comenius College is een lessituatie waarin instructie wordt gegeven, gevolgd door en/of afgewisseld met het werken aan opdrachten in allerlei vormen. De (elektronische) leeromgeving is zo georganiseerd dat instructie en zelfwerkzaamheid in de lessen vloeiend in elkaar kunnen overgaan.

Het onderwijs in de lessen berust dus op een combinatie van het gebruik van boeken, werkboeken, aantekenschriften èn het uitvoeren van digitale opdrachten (verdiepende stof bekijken/ leren en/of zoeken naar bronnen). Het uitgebreide wifi-netwerk van de school maakt het mogelijk om op elke plek in de school te werken.

Op het Comenius College hebben vanaf schooljaar 2017-2018 daarom alle leerlingen hun eigen laptop of notebook bij zich. Deze moet wel voldoen aan de door de school aangegeven specificaties.  De aanschaf ervan is mogelijk via een aanbieder die ook ondersteuning biedt op het Comenius. Er zal een aanbieding gedaan worden voor alle leerlingen. Het staat u echter vrij om zelf een laptop of notebook aan te schaffen bij een aanbieder naar keuze. Houdt u er dan wel rekening mee dat deze aan de specificaties moet voldoen. Deze specificaties vindt u hieronder.

Klik hier voor de Brochure

Klik hier voor de Specificaties

Klik hier voor FAQWat als de aanschaf van elektronische hulpmiddelen voor ouders financieel moeilijk wordt?

Deze situatie kan vergeleken worden met die waarin ouders andere schoolkosten, bijv. excursies, niet kunnen opbrengen. In dat geval wordt per situatie besproken wat de beste manier is om dit op te lossen. Zie ook blz. 5 van de schoolgids.

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV