Aanmelding brugklas

Leuk dat je je wilt aanmelden voor onze brugklas! Hieronder vind je informatie over hoe de aanmelding in zijn werk gaat. 
Om je aan te melden voor de brugklas kun je hier het (volgt binnenkort) downloaden. Het ingevulde en ondertekende formulier stuur je, samen met het originele adviesformulier van de basisschool én een kopie van je paspoort en/of ID-kaart naar het Comenius College. Een kopie van een uittreksel GBA in plaats van een paspoort of ID-kaart is ook goed. 

Let op: alleen een volledig ingevuld formulier tezamen met de gevraagde documenten wordt in behandeling genomen.

Het aanmeldingsformulier, het basisschooladvies en de kopie van je ID-bewijs kun je opsturen naar:

Comenius College
T.a.v. aanmeldingsformulier nieuwe bruggers
Postbus 153
1200 AD Hilversum.

De periode om je aan te melden loopt tot vrijdag 8 maart 2019, 12.00 uur. Alle complete aanmeldingen die op 8 maart vóór 12.00 uur binnen zijn, worden in behandeling genomen. Iedere aanmelding die vóór dat uur is binnengekomen, wordt gelijk behandeld. De volgorde van binnenkomst geldt wel voor aanmeldingen die ná dat tijdstip binnenkomen.

Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt via de mail een bevestiging van ontvangst. 


Wordt er geloot?

Als wij voor bepaalde afdelingen meer aanmeldingen binnenkrijgen dan het aantal plaatsen dat wij beschikbaar hebben, gaan wij loten. In voorgaande jaren hebben wij voor het atheneum en het gymnasium niet hoeven loten.

Als er geloot dient te worden zal dit plaatsvinden op maandag 11 maart 2019. Je ontvangt uiterlijk dinsdagochtend 12 maart een e-mailbericht of je wel of niet bent ingeloot op het Comenius College.


Word je uitgeloot dan kun je op 12 maart 2019 je aanmeldingsformulier (mét het officiële adviesformulier van de basisschool en evt. andere ingeleverde documenten.) ophalen en dezelfde ochtend nog inleveren op de school van je tweede keus.


Leerlingen van wie een oudere broer of zus in schooljaar 2018-2019 al op het Comenius College zit hebben voorrang bij plaatsing, mits ze zich vóór 8 maart 12.00 uur hebben aangemeld en het duidelijk op het aanmeldingsformulier is aangegeven. 


Voor LOOT leerlingen geldt een aparte regeling. Zij dienen wel hun aanmeldformulier vóór 8 maart, 12.00 uur te hebben ingeleverd met een duidelijke vermelding van hun LOOT status en sport.


Advies
Waar je geplaatst wordt, is afhankelijk van het advies van je juf of meester. Wij vinden het belangrijk dat jij volgend jaar op de juiste plek zit. Daarom overleggen we intensief met het basisonderwijs. 


Bij wie kom je in de klas?
Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven met wie je in de klas wilt zitten. Daar proberen we zo veel mogelijk rekening mee te houden. Bij de plaatsing letten wij er bovendien op dat je samen met andere kinderen naar school kunt fietsen. Zoals gezegd doen we hiervoor ons best, maar kunnen we geen garantie geven dat het ook daadwerkelijk lukt.

Vóór de zomervakantie

Als je bent toegelaten op het Comenius College krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag. Deze vindt plaats op woensdag 5 juni 2019. Op de kennismakingsmiddag ontmoet je je mentor en je klasgenoten en krijg je alvast de schoolgids. Daar staat alles in wat jij en je ouders moeten weten over de school. Verder maken we alvast een klassenfoto en krijg je informatie over het boekenpakket dat je via de school ontvangt. Na de zomervakantie

In de laatste week van de zomervakantie sturen we je een brief over de introductiedag op maandag 26 augustus 2019. Je hebt die dag nog geen les maar je gaat alvast de school verkennen: met wie zit je in de klas, wie zijn je docenten, waar zijn de lokalen, hoe zit je rooster in elkaar, enzovoort. Je maakt ook kennis met de secondanten, oudere leerlingen die jouw mentor assisteren. Wij hopen jou te zien in onze nieuwe brugklas!
Heeft het zin om me op twee scholen tegelijk in te schrijven?
Nee, dit is niet toegestaan. De scholen halen eventuele dubbele inschrijvingen vóór de definitieve telling eruit.

NB: 

1. De verantwoordelijkheid voor het op tijd binnenkomen van de aanmeldingsformulieren ligt bij de ouders/verzorgers. Houd er rekening mee dat de post er misschien wat langer over kan doen!

2. De beslissing over de toelating geschiedt onder het voorbehoud dat de verstrekte informatie juist is. Blijkt achteraf dat verstrekte informatie niet klopt, dan wordt de toelating opnieuw beoordeeld.

Heb je verder nog vragen? Bel of mail dan gerust met onderstaande sectorleider, of kom langs op de voorlichtingsavond op dinsdagavond 15 januari 2019 (voor ouders) of op de open dag op zaterdagmorgen 19 januari 2019 (voor leerlingen en ouders).


Evert van den Berg
sectorleider 1-2 havo/vwo en 3, 4, 5 havo
Email: e.vandenberg@comeniusnet.nl 
  Schooljaar 2019/2020
Snel naar:

(volgt binnenkort)


Het volledig ingevulde formulier
stuur je naar:
Comenius College
T.a.v. aanmeldingsformulier
nieuwe bruggers
Postbus 153
1200 AD Hilversum

Vergeet niet een kopie van je ID of
paspoort én het originele
adviesformulier van de
basisschool mee te sturen!

De periode van inschrijving

loopt tot 8 maart 2019, 12.00 uur.Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV