It's Academy

Bètapartners en de Its Academy

Het Comenius College is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in Noord-Holland die samenwerken met HO-instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken, voor leerlingen èn docenten. Het Comenius College wil het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. De Bètapartners hebben hiervoor de Its Academy website opgericht (www.itsacademy.nl). Dit is een website waar activiteiten voor leerlingen en docenten worden aangeboden.

Binnen onze school focussen wij onze bèta-activiteiten met name op:

-    Het bijhouden van de vakkennis van onze docenten

-    Het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van onderzoeksvaardigheden en een doorlopende onderzoeksleerlijn

-    Het creëren van meer samenhang tussen de exacte vakken, o.a. door vakoverstijgende projecten

-    Het organiseren van inspirerende excursies en projecten in samenwerking met collega scholen, bedrijven en instellingen

-    Het aanmoedigen van leerlingen tot excelleren en het volgen van excellente workshops

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de bètacoördinator August Roelofsen: a.roelofsen@comeniusnet.nl

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV