Jaarverslag

Het jaarverslag en de jaarrekening worden opgesteld conform de 'Richtlijn Jaarverslag Onderwijs' van het ministerie van OC&W. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van CVO 't Gooi en de vestigingen. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording. Beide zijn via de rechterkolom te downloaden.


CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV